Els principals tipus denergia assequible i no contaminant

Energia solar

L’energia solar, també anomenada fotovoltaica, és aquella que es genera amb la llum del sol. Els panells solars tenen un impacte visual, però aquesta energia és assequible i no contaminant. La principal limitació, però, és que no serveix per a qualsevol territori. D’altra banda, perquè l’energia solar és limitada a determinades hores del dia. És per això que, en molts casos, es combina amb l’ús de fonts d’energia tradicionals.

La energía solar, por primera vez, se está convirtiendo en la manera más  barata de generar electricidad

Energia hidroelèctrica

L’energia hidroelèctrica és la que s’obté a partir de la força de l’aigua. Aquesta, estancada, quan s’allibera genera electricitat. No en va, per construir una presa cal negar una zona. Ara bé, sí que és una energia renovable i infinita, a priori. Una variant seria l’energia mareomotriu que, en comptes d’embassaments, aprofita les onades i els moviments del mar. L’energia hidroelèctrica, al mix energètic mundial, suposa, el 2020, una generació de 993,04 milions de tones.

IHA: invertir en energía hidroeléctrica es necesario para hacer frente a la  crisis climática y el COVID-19 - World Energy Trade

Energia eòlica

L’energia eòlica és la que es genera gràcies a la força del vent. Els panells d’energia eòlica són una opció perquè és renovable i s’obté de manera natural. Ara bé, un dels problemes bàsics rau en el fet que només es genera energia quan hi ha vent. L’energia eòlica és una de les opcions preferides per a les institucions.

Guía completa para invertir en energía eólica - Admirals

Energia geotèrmica

L’energia geotèrmica, o termal, és la que es genera a partir de la calor de la terra. A l’època de Roma hi havia diversos centres d’energia termal que s’utilitzaven sobretot per als banys. El problema és, però, que aquesta energia sí que genera contaminació a través de les emissions. Avui dia, l’energia geotèrmica té un paper molt reduït al mix energètic mundial.

Introducción a la energía geotérmica | Rincón Educativo

Biomassa

La biomassa requereix una gran producció forestal les restes de la qual s’utilitzen per generar energia elèctrica. El principal problema és que, si es genera energia en quantitats industrials, sí que hi ha generació de gasos contaminants.

Biomasa | Arquitectura Sostenible

Energia assequible i no contaminant

Bones, nosaltres som uns alumnes del col·legi Cultural Badalona, que estem investigant sobre les energies asequible y no contaminant, en aquesta pàgina trobareu informacio varia sobre aquest tema, la energia assequible i no contaminant

Hay habitantes que no tienen acceso a la energía y ni siquiera pueden cocinar sus propios alimentos, por lo que dependen del uso de leña, carbón vegetal o desechos animales como fertilizante. Sin querer, contaminan el medio ambiente y corren el riesgo de envenenarse fatalmente al usarlos como combustible en sus hogares.

Algunos recursos renovables no están distribuidos uniformemente en todo el mundo. Por ejemplo, hay países que tienen más probabilidades de tener energía eólica, energía solar, energía geotérmica, etc. Esto impide el acceso universal a estas energías y complica aún más la fiabilidad de su uso.

N’hi han dos principals: la energia assequible i no contaminant:

Energia assequible

Qué es?

Per garantir accés universal a electricitat assequible el 2030, cal invertir en fonts denergia neta, com la solar, eòlica i termal. L’adopció d’estàndards eficaços en funció del cost en una varietat de tecnologies també podria reduir en 14% el consum mundial d’electricitat als edificis.

Energia contaminant

Qué es?

Es coneix com a energia no contaminant a les energies renovables o alternatives ja que no produeixen gasos d’efecte hivernacle, aquestes no s’esgoten, ja que es regeneren contínuament. Les més importants són l’energia hidroelèctrica, eòlica, solar, biomassa i geotèrmica.