Objectiu 7

L’objectiu 7 garanteix l’accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i moderns. Incrementar significativament la proporció de les energies renovables al mix energètic. Doblegar la taxa de millora global de l’eficiència energètica. Reforçar la cooperació internacional per a promoure l’accés a la recerca i la tecnologia energètica no contaminant, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies energètiques no contaminants.

objectiu 7

Metes de l’objectiu 7

7.1. Per al 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, fiables i moderns.

7.2. Per al 2030, augmentar substancialment la proporció d’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia.

7.3. Per al 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

7.3.a) Per al 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l’accés a la investigació i a les tecnologies relatives a la energia neta, incloses les fonts d’energia renovables, les eficiències energètiques i les tecnologies avançades i menys contaminants de combustibles fòssils, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.

7.3.b) Per al 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per tal d’oferir serveis d’energia moderns i sostenibles per a tots els països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els menuts estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els programes de suport respectius.

Què es pot fer amb l’energia i com funciona?

Hi ha diversos tipus l’energia, com la utilitzada per encendre un llum, la calefacció o la refrigeració de casa nostra, per cuinar els aliments, o moure els cotxes, els autobusos o els avions.

llum

Què és l’energia?

L’energia ens dóna l’oportunitat de desenvolupar activitats com el muntanyisme, tocar el tambor, o fins i tot pensar. L’energia s’emmagatzema als nostres músculs i les nostres cèl·lules cerebrals.

Quines formes d’energia hi ha?

Hi ha diversos tipus denergia, com lenergia utilitzada per encendre un llum i escalfar o refrigeració a les nostres llars, per cuinar o moure cotxes, autobús o avió.

On trobes l’energia?

L’energia no es pot posar a la mà perquè no té cap forma. Problema, com Una pilota de futbol o un floc de neu té forma però no energia. El que sigui aquí n’hi han moltes maneres en què es manifesta l’energia, algunes de les quals podem veure (com la llum d’una bombeta) o sentir (com quan toquen una cosa una mica calenta ) L’energia pot canviar duna manera a una altra.

Quina és l’energia utilitzada?

L’energia es fa servir per fer feina. Necessitem energia per escalar muntanyes, o fem servir energia quan mengem i notem que estem creixent. L’energia crea moviment. Quan veiem un objecte en moviment, ho sabem. Aquesta energia es fa servir un full onejant el vent, un bol d’aigua Un automòbil bullint o en moviment ens mostra que es fa servir energia. Sabem que aquesta energia existeix perquè observem o veiem què fa l’energia, moviment d’energia autos, operar maquinària, escalfar el nostre menjar o il·luminar les nostres aules.