Solucions

Quines solucions podem fer servir ?

Els països poden accelerar la transició a un sistema energètic assequible, fiable i sostenible invertint en recursos energètics renovables, prioritzant les pràctiques d’alt rendiment energètic i adoptant tecnologies i infraestructures d’energia no contaminant.

solucions

Algunes solucions que san posat en marxa de els Fons ODS

Els programes del Fons ODS promouen lús de fonts renovables i sostenibles denergia.

Alhora, promouen tècniques de construcció més eficients energèticament.

Per exemple,

A Bolívia, el programa de seguretat alimentària i nutrició està promovent l’ús de l’energia solar en la producció d’aliments. Els agricultors poden produir a un cost més baix i reduir les seves emissions de CO2.

A Moçambic, el programa del Fons ODS recolza, a través de l’ONUDI i els seus associats nacionals, un intercanvi tecnològic amb el Centre Nacional de Producció Més Neta de Sud-àfrica. Aquesta instal·lació governamental promou metodologies de producció eficients i netes per ajudar la indústria en la reducció de costos mitjançant la reducció de lenergia, lús daigua i materials i la gestió de deixalles.

Quan costaria passar a una energia més sostenible?

El món ha de triplicar la inversió anual en infraestructures d’energia sostenible i passar dels 400.000 milions de dòlars actuals a 1,25 bilions de dòlars el 2030.